Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Mgr. Bc. Pavel Mašarák

Jsem soudní překladatel a soudní tlumočník.
Překládám úřední dokumenty a právní texty z němčiny a do němčiny.
Tlumočím mezi němčinou a češtinou u notářů a na matrikách.
Pavel Mašarák, překlad dokumentů

Překlad dokumentů z Německa, Rakouska a Švýcarska

> PŘEKLAD z němčiny do Češtiny

Musíte předložit českým úřadům německy psaný úřední dokument a požadují po Vás „oficiální překlad s razítkem“? V takovém případě potřebujete soudního překladatele, který vyhotoví úřední neboli soudní překlad z němčiny do češtiny. Sváže překládanou listinu s překladem a překladatelskou doložkou, tedy potvrzením, že překlad odpovídá originálu. Na doložce je podpis překladatele a kulaté razítko se státním znakem, kterému se říká „překladatelská pečeť“.

České dokumenty pro německé, rakouské a švýcarské úřady

> PŘEKLAD z češtiny do němčiny

Úřední formou může soudní překladatel připravit i překlad dokumentů z češtiny do němčiny. Překladatelská doložka, která se připojuje k překladu, bude v němčině, takže německý, rakouský nebo švýcarský úředník hned uvidí, že překlad vyhotovil státem licencovaný nestranný překladatel. Důvěryhodnost přeloženého dokumentu ale závisí hlavně na kvalitě překladu. Moje překlady jsou v pořádku po formální i jazykové stránce – můžete se spolehnout, že budou dobře přijaty a nedostanete se do potíží.

Potřebujete úřední překlad dokumentů z němčiny nebo do němčiny?

Napište na info@pavelmasarak.cz, nebo zavolejte na 605 803 327.
Připravím Vám překlady tak, aby na úřadě bez problémů obstály – i kdyby tam seděla sebepřísnější úřednice.

Překlad dokumentů

> ÚŘEDNÍ PŘEKLAD

Úřední neboli soudní překlad je překlad s úřední zárukou správnosti. Musí splňovat podmínky zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. K jeho vyhotovení je oprávněn pouze tzv. soudní překladatel jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti. Soudní překladatel opatří překlad tzv. překladatelskou doložkou, kde svým podpisem a kulatým razítkem potvrdí, že překlad odpovídá originálu.

Překlad právních textů

> PRÁVNÍ PŘEKLAD

Právní překlady neboli překlady právních textů vyžadují znalost práva výchozí i cílové země a srovnávání právní terminologie. Překladatel musí rozumět překládanému textu nejen z jazykového, ale i právního hlediska a správně volit ekvivalenty právních pojmů. V případě překladatele z němčiny to znamená, že se musí dobře orientovat nejen v českém a německém, ale i rakouském, švýcarském a lichtenštejnském právu.

Tlumočení na úřadech

> ÚŘEDNÍ tlumočení

Úředním neboli soudním tlumočením se rozumí činnost tzv. soudního tlumočníka, který tlumočí nejen pro soudy, státní zastupitelství a policii, ale i pro soukromé klienty – nejčastěji při uznávání otcovství na matričních úřadech a sepisování smluv formou notářského zápisu. Jedná se tedy o tlumočení německy mluvícímu účastníkovi před orgány veřejné moci (= orgány veřejné správy, které jsou oprávněny rozhodovat o právech a povinnostech osob).

Jak objednat?

1. Poptávka
Pošlete mi prosím poptávku e-mailem. Pokud potřebujete překlad dokumentů, vyfoťte je a přiložte k e-mailu. Nebojte se, snímky zůstanou jen u mě, nikdo další je neuvidí.
2. Nabídka
Navrhnu nejlepší řešení a zašlu Vám cenovou nabídku.
3. Objednávka
Pokud Vám nabídka bude vyhotovat, závazně objednáte.

Nevíte si rady?

Za zeptání nic nedáte.

Proč Mašarák?

  • Je svědomitý a diskrétní.
  • Dodržuje sjednané termíny.
  • Má jazykové i právní vzdělání.
  • Je specializovaný a má zkušenosti.
  • Překládá naplno od roku 2004.
  • Umí poradit a chová se přátelsky.
  • Má kancelář v centru Brna.
  • Dá se u něho platit kartou.
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku