Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Mgr. Bc. Pavel Mašarák

Jsem soudní překladatel a soudní tlumočník.
Překládám úřední dokumenty a právní texty z němčiny a do němčiny.
Tlumočím mezi němčinou a češtinou u notářů a na matrikách.
Pavel Mašarák, soudní překlad

Překlad dokumentů z Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska

Překlad z němčiny do češtiny
Máte úřední dokument v němčině a na úřadě po Vás požadují, aby ho přeložil „certifikovaný překladatel s kulatým razítkem“? V takovém případě potřebujete soudního překladatele, který vyhotoví úřední neboli soudní překlad do češtiny. Překladatel k překladu připojí překládanou listinu nebo její kopii a tzv. překladatelskou doložku, kde svým podpisem a kulatým razítkem se státním znakem potvrdí, že překlad odpovídá originálu.

České dokumenty pro německé, rakouské, švýcarské a lichtenštejnské úřady

Překlad z češtiny do němčiny
Úřední formu může mít i překlad dokumentů z češtiny do němčiny. Překladatelská doložka, která se připojuje k překladu, bude v němčině, takže německý, rakouský, švýcarský nebo lichtenštejnský úředník hned uvidí, že překlad vyhotovil státem licencovaný úřední překladatel. Důvěryhodnost dokumentu závisí také na kvalitě překladu. Moje překlady jsou v pořádku po formální i jazykové stránce – můžete se spolehnout, že budou dobře přijaty a nebudete mrhat časem ani penězi.
Pavel Mašarák symbol

Potřebujete úřední překlad dokumentů z němčiny nebo do němčiny?

Napište na info@pavelmasarak.cz, nebo zavolejte na 605 803 327.
Připravím Vám překlady tak, aby na úřadě bez problémů obstály – i kdyby tam seděla sebepřísnější úřednice.

Překlad úředních dokumentů

Úřední překlad

Úřední neboli soudní překlad je překlad s úřední zárukou správnosti. Musí splňovat podmínky zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. K jeho vyhotovení je oprávněn pouze tzv. soudní překladatel jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti. Soudní překladatel opatří překlad překladatelskou doložkou, kde svým podpisem a kulatým razítkem potvrdí, že překlad odpovídá originálu.

Překlad právních textů

Právní překlad

Právní překlady neboli překlady právních textů vyžadují znalost práva výchozí i cílové země a srovnávání právní terminologie. Překladatel musí rozumět překládanému textu nejen z jazykového, ale i právního hlediska a správně volit ekvivalenty právních pojmů. V případě překladatele z němčiny to znamená, že se musí dobře orientovat nejen v českém a německém, ale i rakouském, švýcarském a lichtenštejnském právu.

Tlumočení na úřadech

Úřední tlumočení

Úředním neboli soudním tlumočením se rozumí činnost tzv. soudního tlumočníka, který tlumočí nejen pro soudy, státní zastupitelství a policii, ale i pro soukromé klienty – nejčastěji při určení otcovství na matričním úřadě a právních jednáních formou notářského zápisu. Jedná se tedy o tlumočení německy mluvícímu účastníkovi před orgány veřejné moci (= orgány veřejné správy, které jsou oprávněny rozhodovat o právech a povinnostech osob).
Překlad dokumentů z němčiny a do němčiny

Právní rešerše v němčině

Vyhledávání informací

Vyhledávání a analýza právních předpisů, judikátů, odborných článků a dalších právních informací v německých, rakouských, švýcarských a lichtenštenských právních informačních systémech a dalších zdrojích. Excerpce podstatných poznatků s překladem do češtiny, sestavování přehledů a shrnutí. Srovnávání české, německé, rakouské, švýcarské a lichtenštejnské právní terminologie, tvorba terminologických glosářů a překladových slovníků.

Přehled služeb

Nabízím víc než jen překlad dokumentů z němčiny a do němčiny.

Nevíte si rady?

Za zeptání nic nedáte.

Proč Mašarák?

  • Je svědomitý a diskrétní.
  • Dodržuje sjednané termíny.
  • Má jazykové i právní vzdělání.
  • Je specializovaný a zkušený.
  • Překládá naplno od roku 2004.
  • Umí poradit a chová se přátelsky.
  • Má kancelář v centru Brna.
  • Dá se u něho platit kartou.
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku