Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Právní němčina v teorii a praxi

Přál bych si, aby se ve vysokém školství víc přenášely poznatky z praxe do výuky a současní studenti, kteří se třeba jednou stanou soudními překladateli, měli profesní start snazší, než jsem měl kdysi já. Za dobrým soudním překladem je dlouhá zkušenost a neustálé sebevzdělávání. Chtěl bych tuto trnitou cestu ostatním trochu zkrátit. Pokud mám možnost […]

Více...

Překlad soudních písemností z němčiny

Malý výběr z pojmů, které jsme se studenty oboru Německý jazyk pro odbornou praxi Filozofické fakulty Univerzity Pardubice rozebírali v rámci terminologického semináře věnovaného překladu soudních písemností. Z časových důvodů jsme se museli omezit na soudní rozhodnutí, zejména rozsudky a usnesení. Překlad soudních písemností, ke kterým patří kromě soudních rozhodnutí i předvolání, protokoly, výzvy a […]

Více...

Podjatý či nepodjatý?

Soudní tlumočník nesmí provést tlumočnický úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli nebo orgánu veřejné moci, který tlumočnický úkon zadal (§ 18 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb.). Musí být nezávislý a nestranný (§ 4 odst. 1). Jedná se však o podjatost […]

Více...

Kolik stojí úřední překlad?

Kolik stojí úřední překlad? Cena se pohybuje v rozmezí 550 – 750 Kč za normostranu, výjimečně ale může být i vyšší. Záleží totiž na tom, o jaký text se jedná a kdo překlad objednává. Nejlepší je vždy napsat překladateli (info@pavelmasarak.cz), přiložit snímky listin k překladu a říct si o cenovou kalkulaci. Dozvíte se tak konečnou […]

Více...

S nikým se nezdravte

Soudní tlumočník musí být nezávislý a nestranný. Důraz na nestrannost nevyplývá jen z profesní etiky, ale i ze zákona. V § 4 odst. 1 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, se praví: Tlumočník je povinen vykonávat tlumočnickou činnost pouze v jazyce, pro který má oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, s odbornou péčí, […]

Více...

Co je to úřední překlad?

Sousloví „úřední překlad“ má dva významy: v prvním z nich je „úřední překlad“ překladem úředního textu, tak jako je „právní překlad“ překladem textu právního a „technický překlad“ překladem textu technického. Ve druhém významu je „úřední překlad“ překladem s úřední zárukou správnosti, tedy překladem splňujícím požadavky tzv. tlumočnických předpisů, zejména pak zákona č. 354/2019 Sb., o […]

Více...

Zápisník

o soudním překladu, soudním tlumočení a právní němčině
Pavel Mašarák, zápisník
Pavel Mašarák
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku