Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Soudní překlad

Máte dokumenty v němčině a musíte je předložit českým úřadům?
Nebo české dokumenty úřadům v Německu, Rakousku, Švýcarsku či Lichtenštejnsku?
Pak budete potřebovat úřední překlad od soudního překladatele.
Pavel Mašarák, právní překlad
Soudní překlad dokumentů do němčiny a z němčiny

Služby soudního překladatele

Překlad dokumentů
Vyhotovím Vám úřední neboli soudní překlad do němčiny nebo z němčiny, který Vám dobře poslouží v řízení před soudem, u matričního úřadu, notáře nebo třeba německého zaměstnavatele. Zapsaným soudním tlumočníkem, resp. soudním překladatelem němčiny jsem od roku 2011. Vím, co české nebo naopak německé, rakouské a švýcarské úřady vyžadují a na co je třeba dbát, aby byl překlad dobře přijat. V případě potřeby zajistím kromě překladů i soudní tlumočení u notářů a na matrikách v Brně a okolí.
Pavel Mašarák symbol

Potřebujete úřední překlad dokumentů z němčiny nebo do němčiny?

Napište na info@pavelmasarak.cz, nebo zavolejte na 605 803 327.
Připravím Vám překlady tak, aby bez problémů obstály na úřadech i v řízení před soudem.

Kdy je potřeba soudní překlad?

Životní situace
Úřední neboli soudní překlad je nezbytný, pokud musíte českým úřadům předložit dokument v němčině nebo naopak německým, rakouským či švýcarským úřadům dokument v češtině. Nejčastěji to bývá v těchto životních situacích:

Svatba

Snoubenci potřebují pro matriční úřad úřední překlad rodného listu, oddacího listu a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, a někdy i překlad rozsudku o rozvodu.

Narození dítěte

Když se miminko narodí v Německu, Rakousku či Švýcarsku, může být potřeba překlad rodného listu. Často se překládá i potvrzení od Úřadu práce, protože rodičovský příspěvek lze pobírat jen v jedné zemi.

Studium v zahraničí

Studentům, kteří budou studovat na vysokých školách v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku, překládám do němčiny vysokoškolský diplom a maturitní vysvědčení.

Práce v zahraničí

Soudní překlad do němčiny potřebují například lékaři a zdravotní sestry nebo šikovní řemeslníci odcházející do Německa, Rakouska či Švýcarska.

Úmrtí a dědické řízení

Smutným úkolem soudního překladatele je překlad úmrtního listu a dalších listin souvisejících s úmrtím. Pro notáře překládám dokumenty v rámci dědického řízení: předvolání, přípisy, protokoly a usnesení.

Soudní řízení

Soudní překlad z němčiny potřebují často advokáti, kterým překládám listinné důkazní prostředky. Od korespondence a upomínek až po znalecké posudky, rozsudky a exekuční výměry. Na mé překlady se advokát může spolehnout.

Proč soudní překladatel?

Nejen pro soud
Soudní překladatel je tradiční název profese, protože potřeba spolehlivého překladu důvěryhodnou a vzdělanou osobou vznikla nejprve u soudů. Dnes by se správně nemělo mluvit o soudním, ale úředním překladateli, neboť už dávno nepracuje jen pro soudy, ale i pro policii, státní zastupitelství, nejrůznější úřady i soukromé klienty. Dohled nad soudními překladateli už také nevykonávají krajské soudy jako dřív, ale Ministerstvo spravedlnosti.

Proč ověřený překlad?

Překladatel neověřuje
Označení „ověřený překlad“ se vžilo a často se používá. Správné ale není, protože soudní překladatel neověřuje cizí překlady (je povinen překlad vyhotovit osobně), ale potvrzuje, že jím vyhotovený překlad odpovídá listině, která je s překladem spojena. Ověřit pravost podpisu nebo shodu kopie s prvopisem může pouze notář, soudní překladatel nikoliv. Nevhodné označení „úředně ověřený překlad“ se vyskytuje například ve správním řádu.

Svážeme originál nebo kopii?

Náležitosti překladu
S překladem je nutné svázat překládanou listinu. Někdy stačí vytisknout snímek z e-mailu, jindy musí mít překladatel k dispozici originál dokumentu. Pokud originál nelze s překladem spojit (například vysokoškolský diplom), nechám u notáře vyhotovit ověřenou kopii a originál Vám spolehlivě vrátím spolu s překladem. Překladatel nese odpovědnost za to, že překlad odpovídá listině, která je s překladem spojena. Co se má s překladem svázat, ale musí určit příjemce překladu, resp. úřad, kterému je překlad určen.

Co vyjasnit před objednávkou?

Na co se zeptá překladatel
> Komu je překlad určen?
> K jakému účelu bude překlad sloužit?
> Dokdy má být překlad hotový?
> Lze s překladem svázat originál listiny?
> Vyzvednu si překlad osobně, nebo požaduji zaslání poštou?
> Existují už předchozí překlady ve věci?

Další služby

Nabízím víc než jen úřední překlad z němčiny a do němčiny.

Nevíte si rady?

Za zeptání nic nedáte.

Proč Mašarák?

  • Je svědomitý a diskrétní.
  • Dodržuje sjednané termíny.
  • Má jazykové i právní vzdělání.
  • Je specializovaný a zkušený.
  • Překládá naplno od roku 2004.
  • Umí poradit a chová se přátelsky.
  • Má kancelář v centru Brna.
  • Dá se u něho platit kartou.
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku