Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Soudní překlad

Musíte předložit dokumenty v němčině českým úřadům?
Nebo české dokumenty úřadům v Německu, Rakousku či Švýcarsku?
Pak budete potřebovat úřední překlad od soudního překladatele.
Pavel Mašarák, soudní překlad

Služby soudního překladatele

Překlad dokumentů

Vyhotovím Vám úřední neboli soudní překlad do němčiny nebo z němčiny, který Vám dobře poslouží u matričního úřadu, notáře nebo třeba německého zaměstnavatele. Zapsaným soudním tlumočníkem, resp. soudním překladatelem němčiny jsem od roku 2011. Vím, co české nebo naopak německé, rakouské a švýcarské úřady vyžadují a na co je třeba dbát, aby byl překlad dobře přijat. V případě potřeby zajistím kromě překladů i soudní tlumočení u notářů a na matrikách v Brně a okolí.

Chcete vědět víc?

Co je to úřední překlad?
Kolik stojí úřední překlad?

Potřebujete soudní překlad dokumentů z němčiny nebo do němčiny?

Napište na info@pavelmasarak.cz, nebo zavolejte na 605 803 327.
Připravím Vám překlady tak, aby na úřadě bez problémů obstály – i kdyby tam seděla sebepřísnější úřednice.

Kdy je potřeba soudní překlad?

Životní situace

Úřední neboli soudní překlad je nezbytný, pokud musíte českým úřadům předložit dokument v němčině nebo naopak německým, rakouským či švýcarským úřadům dokument v češtině. Nejčastěji to bývá v těchto životních situacích:
Svatba
Snoubenci potřebují pro matriční úřad úřední překlad rodného listu, oddacího listu a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, a někdy i překlad rozsudku o rozvodu.
Narození dítěte
Když se miminko narodí v Německu, Rakousku či Švýcarsku, může být potřeba překlad rodného listu. Často se překládá i potvrzení od Úřadu práce, protože rodičovský příspěvek lze pobírat jen v jedné zemi.
Studium v zahraničí
Studentům, kteří budou studovat na vysokých školách v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku, překládám do němčiny vysokoškolské diplomy a maturitní vysvědčení.
Práce v zahraničí
Soudní překlad do němčiny potřebují například lékaři a zdravotní sestry odcházející do Německa či Rakouska (osvědčení Ministerstva zdravotnictví) nebo šikovní řemeslníci (výuční list, výpis z rejstříku).
Úmrtí a dědické řízení
Smutným úkolem soudního překladatele je překlad úmrtního listu a dalších listin souvisejících s úmrtím. Pro notáře překládám dokumenty v rámci dědického řízení: předvolání, přípisy, protokoly a usnesení.
Soudní řízení
Soudní překlad z němčiny potřebují často advokáti, kterým překládám listinné důkazní prostředky. Od korespondence a upomínek až po rozsudky a exekuční výměry. Na mé překlady se advokát může spolehnout.

Úřední, soudní, notářský nebo jaký vlastně překlad?

Jedno a to samé

Soudní překladatelství má v názvosloví zmatek. Soudní překlad se často označuje také jako
soudně ověřený překlad
úřední překlad
úředně ověřený překlad
překlad s kulatým razítkem
překladatelský úkon
oficiální překlad
nebo dokonce notářský překlad, což není správně, protože notář k vyhotovení úředního překladu oprávněn není. Mnoho různých názvů, jde ale pořád o jednu a tu samou věc: překlad se „se zárukou“ opatřený tzv. překladatelskou doložkou – potvrzením překladatele zapsaného v seznamu Ministerstva spravedlnosti, že překlad odpovídá originálu.

Proč soudní překladatel?

Nejen pro soud

Soudní překladatel je tradiční název profese, protože potřeba spolehlivého překladu důvěryhodnou a vzdělanou osobou vznikla nejprve u soudů. Dnes by se správně nemělo mluvit o soudním, ale úředním překladateli, protože už dávno nepracuje jen pro soudy, ale i pro policii, státní zastupitelství, nejrůznější úřady a také soukromé klienty. Dohled nad soudními překladateli už také nevykonávají krajské soudy jako dřív, ale Ministerstvo spravedlnosti.

Proč ověřený překlad?

Překladatel neověřuje

Označení „ověřený překlad“ se vžilo a často se používá. Správné ale není, protože soudní překladatel nic neověřuje – pouze potvrzuje, že jím vyhotovený překlad odpovídá listině, která je s překladem spojena. Ověřit pravost podpisu nebo shodu kopie s prvopisem může pouze notář, soudní překladatel nikoliv. Nesprávné označení „úředně ověřený překlad“ se vyskytuje například ve správním řádu.

Svážeme s překladem originál nebo kopii?

Náležitosti Překladu

S překladem je nutné svázat překládanou listinu. Někdy stačí vytisknout snímek z e-mailu, jindy musí mít překladatel k dispozici originál dokumentu. Pokud originál nelze s překladem spojit (například vysokoškolský diplom), nechám u notáře vyhotovit ověřenou kopii a originál Vám spolehlivě vrátím spolu s překladem. Překladatel nese odpovědnost za to, že překlad odpovídá listině, která je s překladem spojena. Co se má s překladem svázat, ale musí určit příjemce překladu, resp. úřad, kterému je překlad určen.

Jak objednat?

1. Poptávka
Pošlete mi prosím poptávku na info@pavelmasarak.cz. K e-mailu přiložte vyfocené nebo naskenované dokumenty. Nebojte se, snímky zůstanou jen u mě. Připište, zda si chcete překlad vyzvednout osobně, nebo Vám ho mám zaslat poštou, a dokdy ho potřebujete.
2. Nabídka
Navrhnu nejlepší řešení a zašlu Vám cenovou nabídku.
3. Objednávka
Pokud Vám nabídka bude vyhotovat, závazně objednáte.

Nevíte si rady?

Za zeptání nic nedáte.

Proč Mašarák?

  • Je svědomitý a diskrétní.
  • Dodržuje sjednané termíny.
  • Má jazykové i právní vzdělání.
  • Je specializovaný a má zkušenosti.
  • Překládá naplno od roku 2004.
  • Umí poradit a chová se přátelsky.
  • Má kancelář v centru Brna.
  • Dá se u něho platit kartou.
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku