Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Právní překlad

Potřebujete spolehlivý překlad právního textu z/do němčiny?
Sepisujete smlouvu s partnery v Německu, Rakousku či Švýcarsku?
Využijte specializovaného překladatele s právnickým vzděláním.
Pavel Mašarák, právní překlad

Služby odborného překladatele

NEJEN pro Advokáty

Překládám právní texty z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny. Se znalostí věci, protože jsem nejen překladatel, ale vzděláním i vyšší soudní úředník. Baví mě srovnávání české, německé, rakouské a švýcarské právní terminologie a díky tomu vím, na co je při překladu právních textů nutné dávat pozor. Jako soudní překladatel mohu překlady v případě potřeby dodat i formou úředního překladu, tedy překladu opatřeného tzv. překladatelskou doložkou.

Právní překlad

němčinA – čeština

Na překladu právních textů obvykle dost záleží. Od překladatele se žádá víc než jen výborná znalost němčiny a češtiny. Musí rozumět překládanému textu nejen z jazykového, ale i právního hlediska a znát ekvivalenty právních pojmů. Musí si také umět poradit a správně se rozhodnout, když ekvivalent neexistuje. V případě překladatele němčiny to znamená, že se musí dobře orientovat nejen v české a německé, ale i rakouské a švýcarské právnické terminologii. Měl by také vědět, co je to „právní psaní“, a být si vědom limitů, resp. úskalí právního překladu.

Potřebujete právní překlad z němčiny nebo do němčiny?

Napište na info@pavelmasarak.cz, nebo zavolejte na 605 803 327.
Na mé překlady je spoleh. Nebudete pak ztrácet čas „překládáním překladu“ do právního jazyka.

Překládané dokumenty

Když na překladu záleží

Překlad právních textů zahrnuje překlady pro advokáty a notáře i orgány veřejné moci – soudy, policii a státní zastupitelství.
Smlouvy
Překlady smluv mezi českou a německou, rakouskou, švýcarskou či lichtenštejnskou stranou vyžadují značnou důvěru mezi klientem a překladatelem. Často se jedná o kupní smlouvy, jejichž předmětem jsou nemovitosti, a smlouvy o převodu obchodního podílu.
Obchodní podmínky
Překlad obchodních podmínek obvykle slouží jako podklad právníkům, kteří přeložený text posléze upraví tak, aby odpovídal právnímu řádu cílové země, ať už je to Česko při překladu z němčiny, nebo naopak Německo či Rakousko při překladu do němčiny.
Soudní rozhodnutí
Překlady rozsudků, usnesení a platebních rozkazů německých, rakouských a švýcarských soudů za účelem jejich vykonatelnosti v České republice jsou běžnou součástí práce soudního překladatele.
Komentářová literatura
Pro Nejvyšší soud i advokáty jsem v minulosti překládal části německých právních komentářů. Překlad komentářové literatury patří k nejnáročnějším překladatelským úkolům.
Výpisy z rejstříků a seznamů
Při překladu výpisu z obchodního rejstříku nebo rejstříku trestů se sice nejedná o čistě právní překlad, protože se obvykle překládají formou úředního překladu. Třeba překlad výpisu ze švýcarského obchodního rejstříku ale také vyžaduje značnou právní znalost a zkušenost.
Notářské zápisy
Notářské zápisy mohou mít různý obsah, od zakladatelských listin a společenských smluv přes zúžení SJM až po pořízení pro případ smrti, tedy závěti a dědické smlouvy. Překladatel se tak musí vyznat v obchodním, rodinném i dědickém právu a pečlivě volit právní pojmy.

Lepší než agentura

Není překlad jako překlad

Překlad právních textů klade na překladatele vysoké odborné i morální nároky. Preferuju dlouhodobou spolupráci s klienty založenou na vzájemné důvěře. Několik důvodů, proč zadat právní překlad právě mně:
Odbornost
Po studiu germanistiky (Mgr.) jsem vystudoval s vyznamenáním obor Vyšší justiční úředník (Bc.) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Mám tak kromě překladatelského i základní právnické vzdělání a odbornou kvalifikaci pro právní překlady.
Zkušenosti
Překlady do němčiny a z němčiny jsou mou každodenní obživou od roku 2004. Za tu dobu jsem získal značnou překladatelskou praxi. Vím, na co je nutné dávat pozor, aby právní překlad z češtiny do němčiny nebo z němčiny do češtiny udělal klientovi dobrou službu.
Mlčenlivost
Diskrétnost je základem překladatelské etiky. Pro překlady smluv a obecně právních textů, které obsahují citlivé údaje, to platí dvojnásob. Uvědomuju si, jaké škody by mohl napáchat únik informací. Vaše dokumenty i záměry budou v bezpečí – zůstávají jen u mě.
Varianty němčiny
Úzká specializace na úřední a právní překlad mi umožňuje zohledňovat tzv. varianty němčiny podle toho, do jaké německy mluvící země je překlad určen. Tak jako se liší německé, rakouské a švýcarské právo, liší se částečně i právní pojmy, i když se vždy jedná o německý jazyk.

Nevíte si rady?

Za zeptání nic nedáte.

Proč Mašarák?

  • Je svědomitý a diskrétní.
  • Dodržuje sjednané termíny.
  • Má jazykové i právní vzdělání.
  • Je specializovaný a má zkušenosti.
  • Překládá naplno od roku 2004.
  • Umí poradit a chová se přátelsky.
  • Má kancelář v centru Brna.
  • Dá se u něho platit kartou.
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku