Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Soudní tlumočení

Potřebujete tlumočníka k notáři nebo na matriční úřad?
Zakládáte společnost s Rakušanem nebo jdete uznávat otcovství?
Poskytuju tlumočení němčiny na úřadech v Brně a okolí.
Pavel Mašarák, soudní tlumočení

Služby soudního tlumočníka

tlumočení na ÚŘadech

Takzvané soudní tlumočení se vyžaduje nejen v rámci soudního řízení, ale i při většině úředních jednání s německy mluvícím účastníkem. Od roku 2011, kdy jsem se stal soudním tlumočníkem, jsem mnohokrát tlumočil nejen u soudu a na policii, ale také u notáře a na matričním úřadě. V případě potřeby vyhotovím také úřední překlad všech souvisejících dokumentů. Znám průběh nejčastějších řízení a průběžně se vzdělávám nejen v jazyce, ale i právu.

Soudní tlumočení

němčinA – čeština

Úřední neboli soudní tlumočení je praktickým naplněním ústavní zásady obsažené v čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod: Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. Zatímco při soudním řízení zajistí tlumočníka německy mluvícímu účastníkovi soud, při správním řízení o žádosti (například uznání otcovství na matričním úřadě) si každý musí tlumočníka zapsaného v seznamu Ministerstva spravedlnosti obstarat sám na své náklady.

Potřebujete soudní tlumočení němčiny v Brně a okolí?

Napište na info@pavelmasarak.cz, nebo zavolejte na 605 803 327.
V případě potřeby přijedu i jinam na Moravě, je ale nutné zvážit vyšší náklady.

Kdy je potřeba soudní tlumočení?

Životní situace

Soudní tlumočník bývá nejčastěji potřeba v těchto životních situacích:
Notářské úkony
Přítomnost soudního tlumočníka vyžadují notáři při právních jednáních formou notářského zápisu. Obvykle je tlumočník potřeba při dědickém řízení, zakládání společnosti, převodu obchodního podílu nebo na valné hromadě, aby tlumočil z němčiny během jednání a přetlumočil notářský zápis.
Matriční úkony
Soudní tlumočník se často uplatní na matričních úřadech, například při souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství, pokud otec pochází z Německa, Rakouska či Švýcarska a neumí česky. Přetlumočí matriční protokol a celkově zajistí, aby německy mluvící účastník rozuměl průběhu řízení.
Soudní jednání
Nejčastěji soudní tlumočení samozřejmě odehrává při ústním jednání nebo hlavním líčení u soudu, kam je soudní tlumočník předvolán k tlumočení německy mluvícímu účastníkovi nebo k tlumočení výslechu svědka.
Policejní výslech
Soudní tlumočník je povinen se dostavit i při předvolání na policii, pokud má být vyslechnut německy hovořící svědek nebo obviněný. Tlumočníci také přepisují a překládají z němčiny odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu.

Co je to soudní tlumočení?

NEJEN U SOUDU

Úřední neboli soudní tlumočení je tlumočení s úřední zárukou správnosti. K jeho poskytování je oprávněn pouze tzv. soudní tlumočník jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti, který musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Musí mít vysokoškolské vzdělání, nejméně 5 let praxe a složit zákonem předepsaný slib. Je povinen být nezávislý, nestranný a zachovávat mlčenlivost.

Jak objednat?

1. Poptávka
Pošlete mi prosím poptávku na e-mail info@pavelmasarak.cz. Napište prosím, kdy, kde a v jaké věci tlumočníka potřebujete.
2. Nabídka
Navrhnu nejlepší řešení a zašlu Vám cenovou nabídku.
3. Objednávka
Pokud Vám nabídka bude vyhotovat, závazně objednáte.

Nevíte si rady?

Za zeptání nic nedáte.

Proč Mašarák?

  • Nic neprozradí.
  • Je mu rozumět.
  • Má jazykové i právní vzdělání.
  • Je specializovaný a zkušený.
  • Tlumočníkem je od roku 2011.
  • Umí poradit a chová se přátelsky.
  • Přeloží i všechny dokumenty.
  • Dá se u něho platit kartou.
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku