Mgr. Bc. Pavel Mašarák
soudní překladatel / němčina
Jakubská 1, 602 00 Brno

Kolik stojí úřední překlad?

Kolik stojí úřední překlad? Cena se pohybuje v rozmezí 550 – 900 Kč za normostranu, při překladu starých německých textů ale může být i vyšší. Záleží totiž na tom, o jaký text se jedná a kdo překlad objednává. Nejlepší je vždy napsat překladateli (info@pavelmasarak.cz), přiložit snímky listin k překladu a říct si o cenovou kalkulaci. Dozvíte se tak konečnou cenu a budete se moci rozhodnout, zda překlad objednáte. Překlad není houska na krámě, jak zní název oblíbené příručky vydané kdysi Jednotou tlumočníků a překladatelů. Každý text je jiný, jeho překlad jinak náročný a poctivý překladatel bude každou zakázku vždy posuzovat individuálně.

Soukromý zadavatel nebo orgán veřejné moci?

Kromě samotného textu hraje při stanovení ceny roli i to, kdo překlad objednává. Soudní překladatel, který úřední překlady vyhotovuje, musí totiž rozlišovat dva druhy zákazníků: (1) soukromé zadavatele, tedy zákazníky z řad fyzických a právnických osob, a (2) orgány veřejné moci (soudy, policii, státní zastupitelství). Zatímco s běžným zákazníkem si v rámci soukromoprávního vztahu může smluvit cenu, jakou chce, při překládání pro orgán veřejné moci tuto smluvní volnost nemá. Musí se řídit vyhláškou č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, která stanovuje sazbu na 550 Kč za 1 normostranu překladu. Tuto sazbu lze ve vyhláškou stanovených případech zvýšit. Je tomu tak tehdy, když je vyhotovení překladu spojeno s nějakými obtížemi. Například když je nutné překlad vyhotovit urychleně (zvýšení až o 50 %) nebo je text těžko čitelný (až o 30 %).

Jak se určí, kolik stojí překlad?

Cena překladu tak závisí na dvou proměnných: výši sazby (= jednotkové ceně) a rozsahu textu (výše sazby se vynásobí rozsahem textu). Rozsah textu se u úředních překladů stanovuje v normostranách (jednotkou úředního překladu je normostrana). Normostrana je 1800 znaků včetně mezer (60 úhozů na 30 řádcích). Normostrana nemusí odpovídat tiskové straně: pokud je list hustě popsaný, může text na jedné tiskové straně odpovídat několika normostranám. Překladatel musí odpovědně stanovit výši sazby tak, aby mohl překlad kvalitně vyhotovit. Něco jiného je rutinní překlad oddacího listu a něco jiného zase překlad složitého právního komentáře nebo třeba textu ve švabachu. Nejlepší je se s překladatelem domluvit a zeptat se na celkovou cenu. Vyhnete se tak pasti v podobě zdánlivě nízkých sazeb, ke kterým pak ale překladatelské agentury účtují různé přirážky („za odborný text“).

Zápisník

o soudním překladu, soudním tlumočení a právní němčině
Pavel Mašarák, soudní překladatel
Pavel Mašarák
Logo Pavel Mašarák
Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@pavelmasarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: fc5vmu
IČ: 72505516
Soudní tlumočník a soudní překladatel
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku